Wyniki w programie ATOM 301:

Przy rozpatrywaniu konkretnego układu obciążeń należy dobrać wartość współczynników ψ  zgodnie z panującym rozkładem obciążenia. Z reguły analizie podlega kilkanaście przypadków obciążenia, w związku z czym przyjęto zachowawczo:   ψ y = ψ z = ψ. lt  =1  co odpowiada stałemu momentowi zginającemu wzdłuż elementu. Wówczas:

STATECZNOŚĆ ELEMENTU W ZŁOŻONYM STANIE OBCIĄŻENIA:   N-My-Mz

WYBOCZENIE GIĘTNE

ZWICHRZENIE

02 marca 2021

Analiza weryfikacyjna - stateczność elementu wg EC3

Analizę przeprowadzono dla słupa o długości L=4m zamocowanego przegubowo na końcach, o przekroju HEB 160 oraz klasy stali S235

Siły wewnętrzne działające w analizowanym przekroju: N=-300 kN     My=10 kNm     Mz=8 kNm     Vy=4 kN     Vz=0 kN

Automated Solutions for Structural Engineers

ATOM - STRUCTURAL DESIGN SOFTWARE

© ATOM Software  2021

Pytania?

Skontaktuj się z nami!

Media społecznościowe