04 marca 2021
  1. Czy eksport notki obliczeniowej możliwy jest dla innych programów biurowych oprócz Microsoft Word? - Nie. Program w zakresie notki obliczeniowej współpracuje jedynie z MS Word. 2. Optymalizacja nie powiodła
02 marca 2021
Analizę przeprowadzono dla słupa o długości L=4m zamocowanego przegubowo na końcach, o przekroju HEB 160 oraz klasy stali S235 Siły wewnętrzne działające w analizowanym przekroju: N=-300 kN     My=10 kNm     Mz=8

Automated Solutions for Structural Engineers

ATOM - STRUCTURAL DESIGN SOFTWARE


ARTYKUŁY


© ATOM Software  2021

Pytania?

Skontaktuj się z nami!

Media społecznościowe