POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania, cele i sposoby gromadzenia i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu www.atomsoft.pl.

 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie Rafał Białozor - osoba fizyczna, administrator strony i jedyny właściciel, a także autor wpisów.

 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Dane osobowe są chronione zgodnie z wymogami i standardami określonymi w przepisach prawnych. Przechowywanie danych odbywa się na specjalnie zabezpieczonych serwerach. Na stronie używany jest bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 4. Dane osobowe przetwarzane są dobrowolnie na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzanie informacji w formularzach przez użytkownika

  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”

 6. Pliki cookies są plikami używanymi przez stronę internetową. Ułatwiają one korzystanie z wcześniej odwiedzonych stron. Informacje gromadzone to adres IP, wykorzystywana przeglądarka, system operacyjny, dostawca usługi internetowej, język, czas i data, lokalizacja, informacje wysyłane do witryny za pośrednictwem formularzy.

 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub realizacji zamówienia.

 8. Oprócz realizacji zamówienia, gromadzone dane służą między do monitorowania i sprawdzenia sposobu korzystania ze strony. Te informacje służą jedynie do poprawy funkcjonowania. Dane o użytkownikach są zbierane przez narzędzie Google Analitics, którego głównym zadaniem jest monitorowanie zachowania użytkownika na stronie.

 9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 11. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego.

 12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.atomsoft.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 13. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności zapraszamy do kontaktu - nasze dane znaleźć można w zakładce - 'O nas'.

Automated Solutions for Structural Engineers

ATOM - STRUCTURAL DESIGN SOFTWARE

© ATOM Software  2021

Pytania?

Skontaktuj się z nami!

Media społecznościowe